Den nye Erhvervsskolereform

Børne- og Kulturchefforeningen savner fortsat en klar og tydelig sammenhæng mellem ungdomsuddannelserne Reformen af erhvervsuddannelserne ligger i naturlig forlængelse af folkeskolereformen, og Børne- og Kulturchefforeningen ser mange positive tiltag i reformen, som...