BKFs kommunikationsstrategi

Børne- og Kulturchefforeningen er en faglig stærk forening, hvor der er bud efter os i rigtig mange sammenhænge. Bestyrelsen har drøftet hvordan vi som forening fremadrettet kan bidrage til at udvikle den faglige dagsorden ved at deltage aktivt i den offentlige debat....

Dagplejen på vej – men hvorhen?

BKF’s dagtilbudsnetværk har siden efteråret 2013 arbejdet på et notat om dagplejen, som nu ligger klar til download på BKF’s hjemmeside under publikationer. Det er blevet til et grunddigt notat, som har endt med at have karakter af at være en egentlig publikation. I...

Guldet i nabolaget

Kommunerne er med til at lede Danmark gennem en tid, hvor de økonomiske ressourcer er færre, arbejdsstyrken er mindre, kravene og forventningerne til velfærdssamfundet er højere. Vi risikerer, at flere og flere mennesker ekskluderes af vores tilbud og samfund, fordi...