Nye unge – ny ungepolitik

Børne- og Kulturchefforeningen foreslog på årsmødet i 2008, at regeringen nedsatte en ungdomskommission. Ideen var at få et helhedsbillede af, hvordan de mange tilbud og indsatser på ungeområdet kan spille sammen, så alle unge kan uddanne sig, deltage i demokratiet og...

Fælles viden – fælles handling – Ja, vi er klar!

Regeringen har en målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er parternes ambition, at det kan lade sig gøre i fællesskab, men det kræver en mangesidet indsats. Politikere, ledere, lærere, pædagoger og forældre har et fælles...

Vi er ledere og linedansere

Vilkårene for ledelse er under hastig forandring. Der er et udtalt krav om et højere fagligt niveau, som vi kan synliggøre og dokumentere. Der er krav om større effektivitet – at vi leverer bedre service for færre penge. Der er en forventning om en yderligere...

Evaluering af mere frit skolevalg

Denne rapport indeholder en evaluering af lovændringen om mere frit skolevalg fra 2005. Evalueringen er foretaget af Rambøll Management for Undervisningsministeriet i februar til april 2007. Her kan du hente rapporten Evaluering af mere frit skolevalg

Alle har ret til trivsel!

…også de socialt udsatte! Forord Langt de fl este børn og unge i Danmark har det godt og  hører til blandt de mest selvstændige og velfungerende i  Europa. De problemer, der opstår i disse børns og unges liv  kan normalt løses inden for familiens ramme. Alle...