Dagsorden for bestyrelsemøde 31 oktober i RH

Børne- og Kulturchefforeningens bestyrelsesmøde Fredag den 31. oktober 2014 Klokken 11.30 – 13.00 Mødelokale: Udvalgsværelse 1 på Frederiksberg rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg. Download Dagsorden for BKF bestyrelsesmøde 31. oktober 2014 i Region Hovedstaden...