Region Midt: referat bestyrelsesmøde 7 juni

Bestyrelsesmøde fredag, den 7. juni 2019, kl. 12.45 Sted: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding  Tilstede: Charlotte Houlberg, Charlotte Veilskov, Inge Skov Madsen, Kirsten Blæhr, Thomas Reintoft og Chriss Mailandt-Poulsen Afbud:     Ejner Jensen, Claus Svold og Ulla Visbech...