Samarbejde med Musikskoler

Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen har samarbejdet med Danske Musik- og Kulturskoleledere, DMKL,  omkring et brev til borgmestre og forvaltninger med anbefalinger om samarbejdet mellem musik- og kulturskolerne og folkeskolen.   Borgmesterbrev...

EVA om kompetenceudvikling

Danmarks Evalueringsinstitut har genneført en undersøgelse af strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling, og har netop udsendt en rapporten over undersøgelsen. Her i belyser EVA, hvordan skole- og dagtilbudsledere i spektret mellem kommunens krav og...

fagligt indhold i aktivitetstimerne

Børne- og Kulturchefforeningen har indsendt en et indspirationskatalog til Ministeriet for Børn og Undervisning samt Kulturministeriet, som giver bud på, hvordan der kan skabes fagligt indhold i aktivitetstimerne. Indeldningsvis de tre overnede temabrskriverlser af...