Lock out

BKF beklager, at det har været nødvendigt for KL at meddele og iværksætte en lock out af folkeskolens overenskomstansatte lærere. BKF anerkender naturligvis, at det er et lovligt kampskridt i den danske model, men det er alligevel beklageligt, at det er nødvendigt....

BKF og folkeskolereformen

Regeringen er i fuld gang med at forhandle en ny folkeskolereform på plads og BKF er med i det sideløbende arbejde i partnerskabet for folkeskolen. Børne- og Kulturchefforeningen har længe talt for at oprette et partnerskab omkring folkeskolen, da foreningen ser et...

Oplæg på møde i partnerskab for folkeskolen

Hvordan få klare mål og et styrket grundlag for opfølgning kan bidrage til at styrke undervisningen og skabe et fagligt løft for alle elever? Udvikling af folkeskolen skal sikres gennem en entydig sammenhæng i styringen af skolen mellem staten, kommunen og de enkelte...

Skolenetværkets arbejdsplan for 2013

Arbejdsplan for skolenetværket 2013 I lyset af det af Regeringen fremlagte forslag til reform af folkeskolen kredse om følgende temaer: 1. Implementering af reformens del elementer, dvs.: Det faglige perspektiv Tovholdere Mikala og Marianne Stentebjerg Hvordan får vi...

Holdningsnotat om folkeskolen

Skolenetværket har det forløbne år udarbejdet et holdningsnotat over foreningens overordnede holdninger til udviklingen af den danske folkeskole. Holdningerne i dette notat har været grundlag for foreningens arbejde i partnerskab om folkeskolen samt vores drøftelser...

Skolenetværket – arbejdsplan for 2012

Skolenetværket arbejder i 2012 med syv fokusområder: Inklusion, Digitalisering, Helhedsskole, Fagliglæsning, Overenstkomstmæssige temaer, Partnerskab om folkeskolen og Ny Nordisk Skole. Der er udpeget tovholdere for hvert fokusområde. Tovholdernes opgave er at være...