Samarbejde med Musikskoler

Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen har samarbejdet med Danske Musik- og Kulturskoleledere, DMKL,  omkring et brev til borgmestre og forvaltninger med anbefalinger om samarbejdet mellem musik- og kulturskolerne og folkeskolen.   Borgmesterbrev...

EVA om kompetenceudvikling

Danmarks Evalueringsinstitut har genneført en undersøgelse af strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling, og har netop udsendt en rapporten over undersøgelsen. Her i belyser EVA, hvordan skole- og dagtilbudsledere i spektret mellem kommunens krav og...

BKF og folkeskolereformen

Regeringen er i fuld gang med at forhandle en ny folkeskolereform på plads og BKF er med i det sideløbende arbejde i partnerskabet for folkeskolen. Børne- og Kulturchefforeningen har længe talt for at oprette et partnerskab omkring folkeskolen, da foreningen ser et...