Referat af generalforsamling 12. november 2020


Referat af generalforsamling torsdag d. 12. november 2020 kl. 15.00
Sted:
pga. corona-situationen afholdes generalforsamlingen virtuelt.

  1. Valg af dirigent
   Dennis Danielsen, Frederiksberg Kommune, blev valgt som dirigent
  2. Valg af stemmetæller
   Der blev ikke valgt nogen stemmetællere, da generalforsamlingen blev holdt online og en evt. afstemning ville foregå elektronisk.
  3. Formandens mundtlige beretning
   Anne Vang Rasmussen afgav sin mundtlige beretning.
  4. Regnskab 2019
   Lars Sloth præsenterede regnskab 2019 or perioden 1.1 – 31.12.
   Regnskabet blev godkendt
  5. Indkomne forslag
   Ingen indkomne forslag
  6. Godkendelse af budget for 2021, herunder fastsættelse af kontingent
   Lars Sloth præsenterede budget 2021.
   Budgettet blev vedtaget inkl. kontingent på 2500 kr.
  7. Valg af formand for 2 år.
   Henning Bach Christensen blev valgt som ny formand
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
   Ane Stallknecht, modtog genvalg
   Merete Villsen, modtog genvalg
   Michael Gravesen, modtog genvalg
   Sofie Plenge, Vejle Kommune blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen
  9. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
   Følgende 3 kandidater blev valgt som suppleanter:
   Gitte Løvgren, Ringsted Kommune
   Dennis Danielsen, Frederiksberg Kommune
   Claus Svold, Vejle Kommune
  10. Valg af Revisor for 1 år
   Jens Overgaard, Ballerup Kommune, modtog genvalg
    1. Valg af 1 revisor suppleant for 1 år
     Morten Lund, Vesthimmerlands Kommune blev valgt
    2. Eventuelt
     Henning Bach Christensen takkede for valgt som ny formand
     Ane Stallknecht takkede Steen Lindgaard for sin tid i BKF’s bestyrelsen
     Ane Stallknecht takkede Anne Vang Rasmussen for sin tid som formand for BKF