Referat af generalforsamling 2018


Referat for generalforsamling torsdag d. 15. november 2018

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  Hanne Dollerup blev valgt

 2. Valg af stemmetæller
  Regionsformændene blev valgt

 3. Formandens mundtlige beretning
  Formand Ane Stallknecht aflagde den mundtlige beretning.

 4. Regnskab
  Der aflægges regnskab for perioden 1.1 – 31.12. 2017
  Lars Sloth fremlagde foreningens regnskab. Der var ikke yderligere kommentarer fra salen og regnskabet blev godkendt.

 5. Indkomne forslag
  Der var ingen indkomne forslag.

 6. Godkendelse af budget for 2019, herunder fastsættelse af kontingent
  Lars Sloth fremlagde budgettet for 2019. Kontingentet på 2500 kr. fastholdes og der var ikke yderligere kommentarer til budgettet.

 7. Valg af formand for 2 år.
  Anne Vang Rasmussen, direktør i Ballerup Kommune, blev valgt til ny formand for BKF.

 8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  Steen Lindgaard, Viborg Kommune, Ane Stallknecht, Kalundborg Kommune Merete Villsen, Ikast-Brande Kommune og Michael Gravesen, Faaborg-Midtfyn Kommune blev valgt til bestyrelsen for 2 år.

 1. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år
  Helle Støve blev valgt til bestyrelsen for 1 år.

 2. Valg af henholdsvis 1.,2. og 3. suppleant for 1 år
  Gitte Løvgren, 2. Claus Svold, 3. Dennis DanielsenBestyrelsen blev bemyndiget til at trække den person ind i bestyrelsen, som der vurderes bedst kan erstatte det afgående bestyrelsesmedlem.

 1. Valg af Revisor for 1 år
  Ejner Jensen blev genvalgt

 2. Valg af 1. revisor suppleant for 1 år
  Kirsten Balle blev valgt til revisor suppleant

 3. Eventuelt