Børne- og Kulturchefforeningens høringssvar vedr. bekendtgørelse om forbud mod adgang mv.


Til Kulturministeriet

Børne- og Kulturchefforeningens høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og corona-pas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 m.v.

Børne – og Kulturchefforeningen (BKF) har ved mail fra Kulturministeriet af søndag den 18. april 2021 modtaget høringsmateriale vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og corona-pas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 m.v. med høringsfrist mandag den 19. april kl. 14.  

BKF takker for muligheden for at afgive høringssvar.

BKF har behandlet bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og corona-pas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 m.v. og har følgende bemærkninger:

BKF noterer sig, at ændringsbekendtgørelsen er en udmøntning af den politiske aftale af den 15. april 2021 om genåbning pr. den 21. april 2021.

BKF bemærker, at der i ændringsbekendtgørelsen ikke fremgår bestemmelser vedrørende klubhusaktivitet eller de organisatoriske rammer for foreningslivets møder, generalforsamling osv. Det vil være væsentligt at få inkluderet bestemmelser herom. 

Med venlig hilsen
På vegne af Børne- og Kulturchefforeningen

Sofie Plenge
Formand for Kultur- og Fritidsnetværket