Børne- og Kulturchefforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar i forhold til bekendtgørelsen om forretningsorden for det rådgivende udvalg i Familieretshuset.

Børne- og Kulturchefforeningen lægger vægt på bekendtgørelsens § 1. opgaven med at rådgive Familieretshuset om familieretlige, socialfaglige og socialretlige problemstillinger af betydning for Familieretshusets virke. BKF finder det relevant, at der sammensættes så bred en kreds af eksperter, så der bliver mulighed for at give en bred og kvalificeret rådgivning.

BKF ønsker at henlede opmærksomheden på, at sammensætningen af udvalget skal sikre mulighed for rådgivning i henhold til formålet med Familieretshusets opgave, og at det undgås, at udvalget får karakter af repræsentation af interessenter.

 Børne og Kulturchefforeningen ser, at der er behov for en snarlig sammensætning af udvalget, og er hurtigt møde umiddelbart efter, så udvalget kan komme i gang med arbejdet og bidrage til sikre kvalitet i Familieretshusets virke.

Med venlig hilsen

Anne Vang Rasmussen  og Helle Støve
Formand for BKF                 Formand for Børne- og Familienetværket

Eventuelle henvendelser til:

Formand for bestyrelsen Anne Vang Rasmussen, anr3@balk.dk
Formand for Børne- og Familienetværket Helle Støve, hvst@favrskov.dk