Forside

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) er en forening for direktører, forvaltnings- og fagchefer på børne-, kultur-, uddannelses- og familieområdet i kommunerne.