Børne- og Kulturchefforeningen har d. 24. august afgivet følgende høringssvar vedr. Bekendtgørelse om godkendelse af frie grundskoler, der ønsker statstilskud, bekendtgørelse om godkendelse af frie grundskoler uden statstilskud og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler.

Læs høringssvaret vedr. bekendtgørelse om tilskud til efterskoler og frie fagskoler