Børne- og Kulturchefforeninge afgav d. 24. august svar på høring om Lov om Familieretshuset og Lov om ændring af forældreansvarsloven, Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love.

Læs foreningens Høringssvar om familieretshuse