Børne- og KUlturchefforeninge af d. 28/6 høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven.
Omhandlende kvalitet i plejefamilierne.

Læs hele høringssvaret om mere kvalitet i plejefamilier