Børne- og Kulturchefforeninge afgav d. 24. august følgende svar på høringar vedr. Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om social service og lov om ændring af en børne- og ungeydelse.

Læs høringssvaret om obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder.