Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

Fra Børne- og Kulturchefforeningen, BKF

BKF takker for muligheden for at afgive høringssvar. Vi har ikke nogen kommentarer til teksten.

BKF ønsker dog at bemærke, at vi fortsat finder det uhensigtsmæssigt, at man på skoleniveau ikke må eller kan anvende disse data til at finde og iværksætte indsatser for børn, som er i alvorlig mistrivsel. At de aggregerede data på klasse, skole og kommuneniveau ikke må eller kan anvendes som et konkret værktøj for skolens medarbejdere i arbejdet med børnenes trivsel, men alene som grundlag for det generelle arbejde med trivsel og til statistiske formål. Det understreges, at der ikke ses et behov for et højere detaljeringsniveau herom på kommuneniveau.

 

Med venlig hilsen

Anne Vang Rasmussen
formand for BKF

Gorm Bagger Andersen

Formand for Skolenetværket

 

 

Eventuelle henvendelser til:

Formand for bestyrelsen Anne Vang Rasmussen, anr3@balk.dk
Formand for Skolenetværket Gorm B. Andersen, goan01@frederiksberg.dk