Til
Ministeriet for Børn og Undervisning
 
BKF takker for muligheden for at udtale os til det fremsendte udkast til lovændring vedrørende ophævelse af kommunernes pligt til at udarbejde en plan for kommunens mål og rammer for arbejdet med sprogvurdering og sprogstimulering.
BKF er meget positive overfor forslaget om ophævelse. Det er BKF’s opfattelse, at kommunerne og deres institutioner arbejder målrettet med sprogarbejdet i forhold til de 0 til 5 årige børn. Kommunernes engagement er stort, hvilket også ses i forhold til deltagelsen i SPELL og “Fart på sproget” projekterne.
Da kommunerne skal fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for dagtilbudsområdet, vil fokus på sprogarbejdet fortsat indgå heri, ligesom institutionerne via deres mål for børnenes læring indenfor læreplanstemaet “sproglig udvikling” vil arbejde med temaet. BKF finder derfor, at der også fremover vil være et kommunalt fokus på sprogarbejdet.
Venlig Hilsen
Lars Sloth, Bestyrelsesmedlem og formand for Dagtilbudsnetværket
Flemming Olsen, Formand For Børne- og Kulturchefforeningen