Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om betaling ved skolegang i en anden kommune end bopælskommunen


Børne- og Kulturchefforeningen takker for muligheden for at udtale os til fremsendte udkast til bekendtgørelse.

Det er velkomment, at bekendtgørelsen nu helt tydeliggør bopælskommunens indflydelse på skolekommunens tilbud.

Det er ligeledes vigtigt, at der for elever i almenundervisningen præciseres, at der kun skal opkræves mellemkommunal betaling – gennemsnitstakst – for undervisning, selvom eleven modtager specialundervisning, m.a.o. kun opkrævning hvis eleven får mere end 9 klokketimer pr. uge, og dermed specialundervisning.

Kontaktpersoner i Børne- og Kulturchefforeningen er:

Formand for bestyrelsen Flemming Olsen (tlf: 4452 5500 / 3051 9897 eller bkfdir@herlev.dk)

Tovholder for skolenetværket Eik Møller (tlf: 2345 7730 eller eimo@balk.dk)

Med venlig hilsen Eik Møller Formand for skolenetværket, BKF Flemming Olsen Formand BKF