Til: Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen

Børne – og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar.

BKF understøtter mulighederne for bortadoption – herunder tvangsadoption – af børn fra fødsel i de familier, hvor det giver mening i forhold til de livsvilkår/rammer, barnet kommer til at vokse op i.

De sociale myndigheder skal bestræbe sig på at være på forkant, så vi undgår længere institutionsophold inden selve adoptionen kan finde sted.

Der er ofte en vanskelig balancegang mellem afklaringsproces med retssikkerhed og ankemuligheder for forældre på den ene side og længden af institutionsophold og betydningen af tidligt at knytte tætte relationer til (adoptions)forældre på den anden side.

Processer i alle instanser skal derfor kunne tilrettelægges uden unødige forsinkelser og procedurekrav.

 

Med venlig hilsen

Christian L. Hansen

Bestyrelsesmedlem

Tovholder for netværk Børn & Familie.