Bestyrelsesmøde mandag, den 14. januar 2019, kl. 14.00
Sted: Kirsten Blæhr, Gothersgade 20B, 7000 Fredericia
Til stede:   Chriss Mailandt-Poulsen, Ejner Jensen, Claus Svold, Thomas Reintoft, Michael Graversen, Kirsten Blæhr.
Afbud:      Charlotte Veilskov, Inge Skov Madsen, Ulla Visbech.

 

Dagsorden:

  1. Planlægning af generalforsamling den 8. marts 2019

Program – KUC Kolding

8.00-8.45  Generalforsamling

9.00         Netværksmøder

10.00        Pause

10.15        Solvejg Schultz Jacobsen, sekretariatschef KL

12.00        Frokost

12.45        Bestyrelsesmøde

 

Dirigent: Michael Graversen

Beretning: Chriss Mailandt-Poulsen

Regnskab: Claus Svold

Referat: Charlotte Veilskov

På valg: Inge Skov Madsen, Ulla Visbech, Claus Svold, Ejner Jensen

Alle modtager genvalg

Suppleanter: Kirsten Blæhr og Charlotte Houlberg bringes i forslag.

Revisor: Esben Krægpøth (forslag)

 

  1. Henvendelse fra KL’s konsulentvirksomhed vedr. økonomi på specialundervisningsområdet, jf. Chriss’ mail af 5.12.18.

Kan eventuelt indgå i junimødet

 

  1. Dato i foråret for besøg af formanden enten på et bestyrelsesmøde eller et regionsmøde

Indgår i junimødet med følgende program:

  1. juni KUC Kolding

8.00      Kaffe m.v.

8.30      Netværksmøder

9.30      Pause

9.45      Besøg formand Anne Vang og næstformand Lars Sloth fra BKF

10.45    Oplæg fra KLK og VIVE (Thomas er tovholder)

                 (Alternativt oplæg ved Søren Pind – Chriss kontakter Ulla)

12.15    Frokost

13.00    Bestyrelsesmøde

 

  1. Eventuelt

Chriss orienterede fra fælles kickoff møde for regionsbestyrelserne og BKF’s nye

bestyrelse.

 

 

 

Ejner Jensen/220119