Landsnetværk

Børne- og Kulturchefforeningen har fem faglige netværk, der arbejder for hver deres faglige område.
Tag kontakt til den enkelte netværksformand for at høre mere om aktiviteterne.

Dagtilbud
Skole
Børn og familie
Unge
Kultur og fritid