Dagtilbud

Medlemmer af det landsdækkende Dagtilbudsnetværk 2023

Merete Villsen, formand Ikast-Brande mevil@ikast-brande.dk
Gitte Højbjerre Frederikshavn giho@frederikshavn.dk
Lars Lynghøj Randers lars.lynghoj@randers.dk
Rune Sørensen Vejle ruaso@vejle.dk
Margit Mikkelsen Guldborgsund mmik@guldborgsund.dk
Christina Breinholt Schou Roskilde christinabs@roskilde.dk 
Susanne Poulsen Ishøj spo@ishoj.dk
Lotte Aabye Ballerup loaa@balk.dk
Dennis Danielsen Frederiksberg deda03@frederiksberg.dk