Program

Medlemsmøde BKF Region Midtjylland
Fredag 12. juni 2015, Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg.

 

Revideret program:

8.30            Morgenkaffe

9.00            Ledelse af strukturprocesser

På generalforsamlingen i marts 2015 blev det foreslået, at vi på medlemsmøderne forsøgte at trække på nogle af medlemmernes kompetencer.
Der er derfor sammensat følgende program under overskriften ”Ledelse af strukturprocesser”.

Vi får 2 indlæg fra vores kollegaer:

  • Chris Rævsgaard Hansen, Viborg Kommune
  • Anette Ørskov, Ringkøbing-Skjern Kommune

Begge vil komme med et indlæg, der matcher overskriften sat ind i en lokal og aktuel kontekst.
Hver oplægsholder får ca. ½ time til oplæg og drøftelse/kommentarer.
10.00          Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

v/Allan Aarslev, politikommissær ved Østjyllands Politi

På dette område er det nyt at anvende kriminalpræventive metoder. I Danmark gav terrorangrebet i London den 7. juli 2005 anledning til at overveje, om noget lignende kunne ske her. Ordet ”Homegrown terrorism”, som er en beskrivelse af unge med anden etnisk baggrund, der begår en terrorhandling i det samfund, hvor pågældende er født og opvokset, begyndte at blive anvendt. For at afsøge muligheden for at forebygge lignende hændelser i Danmark, har man i Aarhus gjort erfaring med at udvikle en model, som har været meget omtalt på grund af situationen på dette område. Det er svært at forstå at unge muslimer rejser til Syrien. Hvorfor gør de det og hvordan stoppes trafikken? En kort orientering om de erfaringer der er gjort i Aarhus og status på hvordan indsatsen udvikler sig.

 

11.00          Oplæg ved cesso.dk

(Center for Entreprenant Samarbejde mellem Skoler og Omverdenen), som er et regionalt center i Midtjylland. Pia Stræde Palmelund og Linda Stenholdt Nielsen orienterer om centeret og deres indsatsområde ”Bæredygtig energi til livet”.

”Bæredygtig energi til livet yder komplette forløbsløsninger til grundskoler og ungdomsuddannelser i samarbejde med lokale aktører fra erhvervslivet, kultur- og naturområdet, forenings – og idrætslivet samt den offentlige sektor. ”

 

12.00          Flygtningeudfordringen.

Videns- og erfaringsudveksling omkring flygtningeudfordringen.
Hvad tilføres af ekstra ressourcer til dagtilbud, skole, familieområdet og sundhedsplejen i kommunerne? Hvem forestår beregningerne i de respektive kommuner, og kan man udveksle materiale/sager.

 

12.30          Frokost 

Der holdes passende pauser undervejs.

Tilmelding til Laila Fischer: laila.fischer@silkeborg.dk senest fredag 5. juni 2015.

På bestyrelsens vegne
Freddie Davidsen, Formand