Medlemsmøde  BKF Region Midtjylland og Foreningen af socialchefer Midtjylland

TEMA SUNDHED

Fredag 4. september 2015, Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

Program:

Kl. 8.30 Ankomst og kaffe

Kl. 9.00 Introduktion til fællesmødet

Kl. 9.15 Forskning på sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Forskningsleder, professor institut for folkesundhed Claus Vinter Nielsen

For de to chefforeningers medlemmer har det stor betydning for varetagelse af de kommunale opgaver på sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet, at der forskes i folkesundhed.

I sundhedsaftalen for 2015 – 2018 står der således om forskning:

Region Midtjylland har i samarbejde med kommunerne i regionen dannet samarbejdskonstruktionen ”Folkesundhed i Midten” for i fællesskab at støtte forsknings- og udviklingsarbejdet i regionen. Gennem bidrag på 1 krone pr. borger både fra kommunerne og regionen bliver der afsat et årligt beløb på 2,5 mio. kr. til forskning og udvikling i den fælles opgaveløsning om folkesundhed. (Link: www.fim.rm.dk)

Der er etableret Ledelsessamarbejde mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland (LUR). Der er udarbejdet forskningsstrategi med særligt fokus på tværsektorielle forskningsprojekter.

I Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet under LUR er der et formaliseret samarbejde med kommunerne og udarbejdet en fælles tværsektoriel handleplan for forskningssamarbejdet med følgende forskningstemaer:

  • Forbedring af udsatte gruppers gode leveår og middellevetid
  • Rehabilitering med fokus på udsatte grupper og hverdagsliv
  • Social- og sundhedsvæsenets organisering og funktion

 

Som led i udmøntningen af sundhedsaftalen er det væsentligt at kommunerne er opmærksomme på muligheden for og forpligtelsen til at indgå i forskningsprojekter.
Claus Vinter Nielsen vil på mødet give os et indtryk af, hvad der foregår af forskning på disse områder, og samtidig inspirere til vidensudvikling og understøttelse af forskning på områderne.
Der vil blive et oplæg fra Claus Vinter Nielsen. Efterfølgende lægges der op til en dialog om oplægget.
Kl. 10.30 Pause

KL. 10.45 Opfølgning på debatoplæg om det nære sundhedsvæsen

Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune Anders Kjærulff

Den Kommunale Sundhedsstrategiske gruppe (DKS) har på møde den 2. juni 2014 nedsat en studiegruppe, der har udarbejdet et debatoplæg om fremtidens nære sundhedsvæsen. Formålet med debatoplægget er at styrke debatten internt mellem kommunerne og eksternt i forhold til blandt andet region og almen praksis om retningen for den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen.

Det udarbejdede debatoplæg indeholder 3 konkrete scenarier, nemlig:

  • Et ”populationsspor” (hvor der især er fokus på muligheden for, at en øget og intensiveret sundhedsfremmende og forebyggende indsats er det man bør satse på)
  • Et ”integrationsspor” (hvor der særligt er fokus på muligheden for at kunne integrere flere opgaver på tværs af forvaltningsområder og sektorer)
  • Et ”innovationsspor” (hvor der især fokuseres på nødvendigheden – og behovet – for at ”tænke ud af boksen”)

Ønsket med debatoplægget er ikke at nå frem til et valg mellem de tre scenarier, men at kunne nå frem til en balance mellem disse tre scenarier. Det er i en erkendelse af, at der skal flere elementer med fra alle tre scenarier.

Udover ovennævnte formål med debatoplægget, har oplæggets udarbejdelsesproces også vist nødvendigheden af, at kommuner vurderer mulighederne (og hensigtsmæssighederne) af at få en stærkere strategisk position på sundhedsområdet, som netop i disse fylder ualmindelig meget i den offentlige debat og på Christiansborg. Derfor har der også udkrystalliseret sig det formål med debatoplægget at vurdere, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte flere fælles pejlemærker for den kommunale sundhedsindsats, fx i form af nogle minimumstandarder, men også i den indbyrdes udfordring af hinanden kommuner imellem.

Der vil blive et oplæg fra Anders Kjærulff, direktør for Kultur og Sundhed i Holstebro Kommune. Efterfølgende lægges der op til en dialog om debatoplægget.

 

Kl. 12.00      Samarbejde mellem de to foreninger?
Emner af fælles interesse.
KL. 12.30 Frokost

 

Tilmelding sker til Laila Fischer: laila.fischer@silkeborg.dk

Senest fredag 28. august 2015.
På bestyrelsens vegne
Freddie Davidsen, Formand