Region Midt: medlemsmøde 8. september 2017


Referat fra medlemsmøde fredag den 8. september 2017 kl. 9.00-12.00 Scandic, Silkeborg 

 1. Velkomst ved Regionsformand Hans Henrik Gaardsøe
 • Orientering om kommende årsmøde i BKF fra den 16. og 17. november på Nyborg Strand. Det overordnede tema er ledelse
 • Orientering om kommende studietur i foråret 2018. Studieturen bliver afholdt fra den 18. til den 21. marts 2018
 • Turen går til Holland – Endeligt program er endnu ikke på plads.
 • Helle Støve og Anton Rasmussen er ansvarlige for program
 • Den økonomiske ramme fra foreningens side er ca. 60.000 kr., uanset deltager antal. Deltagerbetalingen herudover afhænger af  transportform mv. Medlemmerne bestiller selv fly. Bestyrelsen anbefaler afgang med KLM med udrejse søndag den 18. marts fra Billund kl. 10.20 og retur fra Amsterdam onsdag den 21. marts kl. 16.40
 1. Sidste nyt vedr. foreningen, herunder netværk
 • De enkelte netværk blev opfordret til at få flere til at deltage i netværksmøderne
 • Kan evt. ske ved telefonisk kontakt, mail, personlig kontakt m.v. – Giv netværket et boost. Der er brug for alle gode kræfter.

 

 1. Dagtilbud
 • Merete Villsen orienterede om hvor langt man er i forhold til den indgåede aftale på dagtilbudsområdet. Det forventes, at det endelige lovforslag bliver færdiggjort i løbet af efteråret. Der er nedsat en lang række arbejdsgrupper, som ministeriet er tovholder på
  • Kompetenceudvikling
  • Mindre og mere meningsfuld dokumentation
  • Udveksling af oplysninger vedr. det enkelte barn i forhold til overgange
 • Derefter blev BKF’s holdningsnotat gennemgået og debatteret. Materialet sendes med referatet ud.

 

 1. Besøg af Praksiskonsulenterne fra Socialstyrelsen V/Sigrid Ingeborg Knap, Faglig leder for Dagtilbud, Center for Børn, Unge og Familier

Praksiskonsulenterne præsenterede deres rådgivnings- og vejledningsindsats målrettet dagtilbudsområdet. Praksiskonsulenterne tilbyder 1-årige forløb og miniforløb, der er målrettet børn i udsatte positioner i dagtilbud, og gennemføres som en helhedsorienteret indsats. Praksiskonsulenterne er et satspuljeprojekt som har til formål at mindske den negative sociale arv.

Materiale fra oplægget sendes med referatet ud.

 

 1. Besøg af COK – COK er kommunernes forening og kompetencecenter

På mødet lagde direktør Hanne Bak Lumholt op til drøftelse af, hvor kommunerne og COK kan se gensidig fordel ved at samarbejde på 0-18 års området. COK orienterede kort om hovedkonklusionerne fra en gennemført analyse af institutionsledernes ønsker til kompetenceudvikling på hhv. dagtilbuds- og skoleområdet. COK er med i ministerens partnerskab på dagtilbudsområdet og arbejder tæt sammen med KL, BKF og Skolelederforeningen om forberedelse af en ny national skolelederuddannelse. Der blev givet en kort status på arbejdet og kommunale interesser og samarbejdsmuligheder blev drøftet.

Materialet som blev brugt til oplægget, sendes med referatet ud.

Referent: Merete Villsen