Region Midt: referat af bestyrelses- og medlemsmøde 16. september


Referat af bestyrelsesmøde fredag 16. september 2016 kl. 12.00 ifm. frokosten efter medlemsmødet

Afbud fra: Merete Villsen

 

 1. Bemærkninger til dagsorden og referat af møde den 9. juni 2016

Referat:

Helle Støve, Favrskov sidder også i Familienetværket sammen med Anton

 

 1. Studietur

På medlemsmødet orienteres kort om status på programmet for studieturen til London/Manchester den 9. oktober til 11. oktober 2016, hvor foreningen bidrager med 60.000 kr. til turen. Ud over udgift til flybilletter vil der blive en deltagerbetaling på. 3.000 kr. eksl. udgifter til fly. John Klesner er vores guide. Det aftales at billeder fra turen sendes til Anette Vester, og placeres i dropbox eller lignede, så alle får mulighed for at se dem.

Referat:
Der er sendt endeligt program ud for studieturen. Der bliver i alt 20 deltagere.

 

 1. Medlemsmødet den 16. september 2016

Programmet er godkendt. Medlemsmødet afholdes denne gang alene for BKF.
Evaluering af medlemsmødet.

Referat:
Der var mødt ca. 20 til medlemsmødet, som Per havde tilrettelagt.

Først et indlæg fra John Klesner om status på Læringsplatform. Han er – som altid – meget godt opdateret på, hvad der foregår.
Dernæst var Mikkel Aslak som er IT-vejleder i Syddjurs på med et oplæg om mange af de muligheder som IT kan bruges til i dagtilbud og skoler. Det var et meget inspirerende oplæg.

Til sidst var Kirsten Jørgensen fra KL på med et oplæg om samarbejds-/læringsplatform og anvendelsen af digitale redskaber i dagtilbud og skoler. Hun kom med en opfordring til at kommunerne kom med gode nye eksempler måder at arbejde med IT på.

Kirsten fik desuden et med tilbage til KL om at være opmærksomme på det ledelsesmæssige aspekt af IT i dagtilbud og skoler.

 

 1. Planlægning af kommende medlemsmøder

20. januar 2017

TEMA: evt. dagtilbudsreform + evt. udsatte området eller børnekultur
Medlemsmøder fremover planlægges efter følgende skabelon

 1. 8.30 – 9.00 Ankomst og kaffe
 2. 9.00 – 9.15 Nyt fra BKF
 3. 9.15 – 12.00 Dagens tema
 4. 12.00 frokost

Merete planlægger – opmærksom på om indholdet evt. passer til et fællesmøde med Socialchefforeningen

10. marts 2017 ifm. generalforsamlingen
TEMA: eventuelt kulturprojekter Lene Bresson leder af kulturskolen.
Jørn planlægger

10. juni 2017
TEMA: De landsdækkende netværk Hvad kan netværkene berige medlemmerne med?
Indholdet drøftet på bestyrelsesmødet den 10. februar, hvor netværkene inviteres.

Referat:
Børnekultur flyttes fra den 20. januar 2017 til den 10. marts 2017.

 

 1. møde med landsbestyrelsen den 23. september 2016

Hans Henrik deltager
Er der andre der ønsker at deltage?

Referat:
Hans Henrik deltager – dagsorden for mødet er vedlagt referatet

 

 1. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde afholdes den 16. november 2016 på Nyborg Strand efter det fælles bestyrelsesmøde.

Dato Tidspunkt kl. Sted
16. november 2016 efter fællesbestyrelsesmødet Nyborg Strand – ifm. årsmøde
9. december 2016 9.00-11.00 Hornslet
10. februar 2017 9.00-11.00

Nørre Snede

De landsdækkende netværk indbydes.

Optakt til generalforsamlingens årsberetning og planlægning af medlemsmøde den 10. juni 2017

Referat:

 

 1. Eventuelt

Op til medlemsmødet var der anmodning fra Aarhus og Ringkøbing Skjern om optagelse af medlemmer.

Referat:
Begge anmodninger blev imødekommet inden medlemsmødet, så de to nye medlemmer havde mulighed for at deltage heri