Region Midt: Referat af fællesmøde 10. juni


Region Midt afholdte fællesmøde for regionen d. 10. juni.

Læs referat fra dagen og find oplægsholdernes præsentationer.

Aktuel forskning om integration, der lykkes
Besøg af Birgitte Holck Bækgaard og Mette Steen, Styrelsen for Undervisning og kvalitet
Find deres oplæg her.

Det organisatoriske skal være på plads, men indholdet af tilbuddene er det vigtigste. Sprog og fag skal hænge sammen i undervisningen af flygtninge. 

Siger de to rapporter noget om, hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere modtageklasserne? Nej rapporterne siger ikke noget konkret om det. 

Integration eller specialtilbud er deres fokusområde. Placering af modtageklasser tæt på almenområdet har størst effekt. Flygtningebørn kan ikke bare sendes ud i almenklasser uden støtte, der skal allokeres ekstra ressourcer til opgaven.

Der udkommer nyt undervisningsmateriale til brug for løsning af flygtningeopgaven. Er klar efter sommerferien og vil blive lagt på EMU-portalen.

God involvering af civilsamfundet har stor betydning.

Lov 190 – Er den kun gældende for flygtningebørn? Eller må kommunerne anvende den omkring andre tosprogede børn, herunder eks. et stort antal østeuropæiske børn. Alle kommuner giver udtryk for at alle flygtningebørn er i dagtilbud, så udfordringen er omkring andre tosprogede børn – eks. de østeuropæiske.
Overvej om vi skal systematisere forældresamarbejdet med forældrene til flygtningebørnene. Eks. fra Nordafrika og Canada.

 

Kommunale oplæg om den aktuelle situation og udfordring omkring integration af flygtninge
Århus v/ Jonas og Silkeborg v/ Leif – Find oplægget fra Silkeborg Kommune her

  • Ekstraordinært grundtilskud går direkte til de enkelte områder.
  • Kan vi komme til at gentage fortidens synder omkring integration – kræver en særlig opmærksomhed?
  • Vi skal skabe mange jobs og ikke ubetydelige praktikker.
  • Spændende med bosætning hos private (Sker i Århus). Udgangspunktet er inddragelse af civilsamfundet.

 

 

Samarbejdet mellem VIAUC og kommunerne om de opgaver/udfordringer, som det øgede antal flygtninge har medført.
Find oplægget her

  • Vil gerne et samarbejde omkring FIF. Skal bruge praktikpladser.
  • Hvordan gør vi i forhold til praktikpladser og børneattester?

VIA er meget opmærksomme på, at stille sig til rådighed, i forhold til emner som er relevante for kommunerne.
VIA byder ind med Campus som en form for kulturinstitution. Håber på samskabelse med kommunerne.
De studerende vil gerne bidrage til anderledes løsninger og videns generering i den enkelte kommune.