Bestyrelsen for Region Syd afholdt bestyrelsesmøde den 10. juni 2016, kl. 13.30

Deltagere: Anette Brodde, Charlotte Veilskov, Ejner Jensen, Inge Skov Madsen, Chriss Mailandt-Poulsen

Afbud: Jan Henriksen, Sisi Eibye

Referat:

1. Drøftelse af indhold til regionsmødet den 14. oktober 2016

Aftalen med Claus Hjortdal er på plads.
Charlotte undersøger mulighederne for endnu en oplægsholder, der kan inddrage 0-6 årsområdet.
Der skal fortsat arbejdes med revitaliseringen af netværkene. Der skal være fokus på forbindelse mellem de regionale og landsdækkende netværk.

Netværkene indgår som diskussionsgrupper i forhold til oplæggene den 14.10.16.
Temadagen planlægges i tidsrummet kl. 9.00-12.30 med morgenkaffe fra kl. 8.30-9.00 og frokost fra kl. 12.30. Streetdomen i Haderslev er booket til mødet.

2. Opdatering af oplysningerne om Region Syddanmark på BKF’s hjemmeside.

Chriss sørger fremadrettet for:

  • at oplysningerne om Region Syddanmark på hjemmesiden er korrekte,
  • at referater fra bestyrelsesmøderne lægges på siden,
  • at regionsbestyrelsens medlemmer og kontaktoplysninger bliver tilgængelig på hjemmesiden

3. Eventuelt

Inge Skov Madsen, der hidtil har været suppleant, erstatter Pia Werborg i bestyrelsen.