Bestyrelsen for Region Syddanmark afholde bestyrelsesmøde den 17. maj 2016, kl. 15.00

Deltagere: Anette Brodde, Charlotte Veilskov, Ejner Jensen, Jan Henriksen, Chriss Mailandt-Poulsen

Afbud: Inge Skov Madsen, Pia Werborg, Sisi Eibye,
Referat:

1. Drøftelse af fællesmødet den 27. maj 2016

Formandsskabet René Nielsen, Jan Henriksen og Henrik Beyer vil gerne mødes med jer eller de som repræsenterer jeres bestyrelse på fællesmødet d. 27. maj. De vil gerne drøfte ledelse af BKF med regionsbestyrelserne og har følgende punkter:

1. Valg til landsbestyrelsen, herunder suppleanter.
Ved sidste generalforsamling oplevede vi kampvalg om suppleantposterne. Hvilket er helt ok, men ligger der nogle signaler i, at der var mange dagtilbudschefer, der stillede op, og som vi bør være opmærksomme på?

2. Indstilling til de faglige landsdækkende netværk.
Vi er meget afhængige af velfungerende landsdækkende faglige netværk i vores arbejde, og vi har oplevet forskellige udfordringer i vores landsdækkende netværk. Vi er afhængige og tilhængere af princippet om, at de regionale bestyrelser indstiller kandidater til bestyrelsen, men hvordan kan vi få en mere åben dialog i forbindelse med indstillingerne?

Bestyrelsen drøftede ovenstående punkter, der er på dagsordenen for formandsskabets møde med regionsbestyrelserne d. 27. maj.
Det er bestyrelsens opfattelse, at regionsbestyrelserne kan udpege kandidater til poster i landsbestyrelsen, hvis der i regionen ’findes’ egnede kandidater til de ledige poster. Derudover bør medlemmer af egen drift kunne stille op til posterne på generalforsamlingen.

2. Drøftelse af regionsmødet den 10. juni 2016

Oplægsholderen er på plads og programmet bliver som følger:

8.30-10.00 Morgenkaffe
9.00-10.00 Netværksmøder: Dagtilbud, Kultur og fritid
10.00-10.30 Sidste nyt fra regionsbestyrelsen
10.30-12.00 Tatiana Cheminova tc@learning.aau.dk ‘Ægteskabet mellem frk. Kunst og hr. Læring’.
12.00-12.30 Frokost
12.30-13.30 Netværksmøder: Direktør, Skole, Børn og familie
13.30-14.30 Bestyrelsesmøde

3. Drøftelse af mødested den 14. oktober 2016 (KUC har ingen ledige lokaler)

Mødet flyttes til Streetdomen i Haderslev.
Indhold til regionsmødet d. 14/10-16 aftales på bestyrelsesmødet d.10/6.

4. Eventuelt