Kære BKF medlemmer

Jeg sender i dag et nyhedsbrev lidt i utide – for I har allerede fået et i april. Det kommer til at handle om tre ting:

  • Graviditet
  • BKF’s arbejde i Corona tiden
  • Anbefalinger fra Børns Vilkår

Graviditet
Når I får et nyhedsbrev i utide skyldes det først og fremmest, at jeg gerne vil dele en glædelig nyhed for min mand og jeg med jer. Jeg er gravid, og har termin den 11. oktober. Hvis alt går godt med graviditeten, går jeg på barsel cirka den 1. oktober og vender tilbage cirka den 1. maj.

Foreningens næstformænd Lars Sloth og Ane Stallknecht og jeg har aftalt, at Lars varetager formandsposten i BKF, når jeg går på barsel. Selvfølgelig godt hjulpet af Ane samt bestyrelsens øvrige medlemmer. Jeg har aftalt med min mand, at hvis mit og den lilles helbred tillader det, så tager han med til Nyborg, så jeg kan deltage på årsmødet som planlagt.

BKF’s arbejde i Corona tiden
Og så til noget helt andet. Nemlig BKF’s arbejde i denne svære og travle tid. Den gradvise genåbning af dagtilbud og skoler er en noget sværere øvelse, end det var at lukke dem ned. Netværksformændene Merete Villsen, Gorm Bagger Andersen og jeg deltager i daglige morgenmøder med KL om henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet, når vores arbejde i hjemkommunerne tillader det. KL gør et stort og flot stykke arbejde på dagtilbuds- og skoleområdet for at sikre de bedst mulige rammer for genåbningen i en tid med mange hensyn og svære balancer – og hvor retningslinjerne ofte ændrer sig fra dag til dag. Der er god information at hente på henholdsvis KL’s hjemmeside, i Børne- og Undervisningsministeriets FAQ på ministeriets hjemmeside og i Sundhedsstyrelsens FAQ på styrelsens hjemmeside.

På det børnesociale område holder netværksformand Helle Støve møder hver tredje dag med KL, og har også kontakt med embedsmændene i ministeriet. Helle kæmper en brav kamp for at få fokus på det børnesociale område, og for at få skabt en vis klarhed, så 98 kommuner ikke er nødt til at opfinde egne løsninger parallelt.

Børns Vilkår
Også Børns Vilkår har naturligvis et fokus på de udsatte børns vilkår i denne tid. Jeg har lovet dem at dele et sæt anbefalinger, som de har udarbejdet til kommunerne, med jer. I kan finde anbefalingerne her.

Slutteligt er der blot tilbage at ønske jer en rigtig god – og formodentlig meget velfortjent – weekend.

Anne