På Børne- og Kulturchefforeningens generalforsamling d. 12/11 blev Henning Bach Christensen, direktør i Ruderdals Kommune, valgt til ny formand for foreningen. Tidligere formand Anne Vang Rasmussen valgte ikke at genopstille til formandsposten, da hun er netop er blev mor, og derfor er gået på barselsorlov.  

Henning Bach Christensen er 58 år og har været medlem af bestyrelsen for BKF i Region Hovedstaden i 5 år, de sidste 3 år som formand. Henning Bach Christensen er direktør i Rudersdal Kommune siden 2007.

”Børne- og Kulturchefforeningen er en central spiller for alle, der er optaget af børn og unges læring, udvikling og fællesskaber. At børn, unge og kultur har det godt, betragter jeg som en forudsætning for vores velfærd, og derfor også nogle af vores mest værdifulde kommunale ydelser. Det skal vi værne om, men også udvikle og forstå.
Børne- og Kulturchefforeningen holder fast i at drøfte kvalitet, ledelse og god praksis med dem, som vil dette. Og så har foreningen som chefforening en helt central rolle i at holde fast i, at det, der er godt for børn, unge og kultur, også findes på tværs af ministerier, sektorer og de sædvanlige løsninger.
Sammen med dygtige kolleger og samarbejdspartnere glæder jeg mig til at fortsætte arbejdet med foreningens faglige og kollegiale rolle,” udtaler BKF’s nye formand Henning Bach Christensen.

”I BKF’s bestyrelse glæder vi os til samarbejdet med Henning. Vi ser frem til, at vi i fællesskab kan fortsætte den gode udvikling foreningen er inde i. Vi får en formand, som gennem længere tid har været aktiv BKF´s arbejde i Region Hovedstaden, ligesom Henning har været en fast del af de møder Bestyrelsen har afholdt med de regionale formænd” udtaler Lars Sloth, næstformand for BKF.

BKF’s samlede bestyrelse vil gerne takke afgående formand Anne Vang Rasmussen for hendes arbejde for foreningen. Anne har fået sat BKF’s mærkesager på dagsordenen og har ikke mindst sat fokus på, hvordan vi sikrer fællesskaber for alle børn og unge. Det har resulteret i et netop udgivet debatoplæg: ”Deltagelse i fællesskaber for alle børn og unge”. Her giver foreningen bud på, hvad der skal til af viden, lovgivning og arbejde i de enkelte kommuner inden for en række områder. Debatoplægget kan findes på BKF’s hjemmeside bkchefer.dk