Varsling af BKFs generalforsamling 12. november


Varsling af Børne- og Kulturchefforeningens generalforsamling torsdag d. 12. november 2020 kl. 15.00

Sted: Pga. corona-situationen afholdes generalforsamlingen virtuelt. Nærmere information følger.

Foreløbig Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Formandens mundtlige beretning
 4. Regnskab
  Der aflægges regnskab for perioden 1.1 – 31.12. 2019
 5. Indkomne forslag
  Forslag til dagsordenen skal ifølge foreningens vedtægter være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, hvilket er d. 15. oktober kl. 12.00. Foreningens formand Anne Vang Rasmussen er imidlertid gået på barsel, så forslag til dagsordenen skal sendes til foreningens næstformand Lars Sloth på mail lasl@thisted.dk
 6. Godkendelse af budget for 2021, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand for 2 år.
  Kandidater til formandsposten skal ifølge foreningens vedtægter melde sit kandidatur til foreningens formand senest 4 uger før generalforsamlingen, hvilket er d. 15. oktober kl. 12. Foreningens formand Anne Vang Rasmussen er imidlertid gået på barsel, så kandidater skal meldes deres kandidatur til foreningens næstformand Lars Sloth på mail lasl@thisted.dkBestyrelsen er bekendt med, at Region Hovedstaden agter at indstille direktør Henning Bach Christensen, Rudersdal Kommune
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 årPå valg er:
  Steen Lindgaard, genopstiller ikke

  Ane Stallknecht, genopstiller
  Merete Villsen, genopstiller
  Michael Gravesen, genopstiller

 

 1. Valg af 3. suppleanter til bestyrelsen for 1 år
 2. Valg af Revisor for 1 årNuværende revisor Jens Overgaard, genopstiller
 3. Valg af 1. revisor suppleant for 1 år
 4. Eventuelt