Børne- og Kulturchefforeningen skal have ny formand

Formanden for Børne- og Kulturchefforeningen, Jan Henriksen, stopper som formand for foreningen. Beslutningen sker efter eget ønske af hensyn til foreningens videre arbejde. Jan Henriksen har været medlem af foreningens bestyrelse i en årrække, hvor de sidste to år...

Ny aftale om FGU

Fredag aften kom den ventede aftale om FGU – Forberedende GrundUddannelse. BKF har læst aftaleteksten igennem for de vigtigste pointer set fra et BKFs synspunkt og kommer her med et kort resumé set med BKF perspektivet. Først og fremmest kan vi konstatere, at de...

Region Midt: medlemsmøde 8. september 2017

Referat fra medlemsmøde fredag den 8. september 2017 kl. 9.00-12.00 Scandic, Silkeborg  Velkomst ved Regionsformand Hans Henrik Gaardsøe Orientering om kommende årsmøde i BKF fra den 16. og 17. november på Nyborg Strand. Det overordnede tema er ledelse Orientering om...