Nyhedsbrev Februar 2019

Kære BKF medlemmer Denne måneds nyhedsbrev kommer lidt tidligt i måneden. Jeg vil nemlig gerne dele de informationer om folkeskolereformjusteringerne, vi i BKF har fået fra Undervisningsministeriet, med jer. Derudover har jeg lovet Danmarks Evalueringsinstitut og...

Høringssvar vedr. det nationale bibliotekskatalog

Høringssvar vedrørende ”Høring over forslag til ændring af lov om biblioteksvirksomhed”, (Kommunalt ansvar for en række opgaver vedrørende den nationale bibliotekskatalog) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar. BKF har...

BKF nyhedsbrev januar 2019

Kære BKF medlemmer I skal have en nytårshilsen og januar måneds nyhedsbrev. Jeg håber, at I er kommet godt i gang med arbejdsåret 2019. I denne hilsen kan I læse om: – Kaffemøde med kulturministeren – Kaffemøde med børne- og socialministeren – Nyt...

BKF Nyhedsbrev december 2018

Kære BKF medlemmer Julen nærmer sig, og det gør et nyt år for BKF også. Det er en god anledning til at starte nye traditioner. Så hermed den første. Nemlig et månedligt nyhedsbrev til medlemmerne fra BKF’s bestyrelse og jeg. Konstitueringer Efter årsmødet har vi...

Find slides fra oplæg årsmøde 2018

Tak for et godt årsmøde. Du kan her finde oplæggene fra Årsmødet 2018. Ledelse af det tværgående samarbejde – Lotte Bøgh Andersen del 1 Ledelse af det tværgående samarbejde – Lotte Bøgh Andersen del 2 Ledelse af det tværgående samarbejde – Karen...

Referat af generalforsamling 2018

Referat for generalforsamling torsdag d. 15. november 2018 Dagsorden Valg af dirigent Hanne Dollerup blev valgt Valg af stemmetæller Regionsformændene blev valgt Formandens mundtlige beretning Formand Ane Stallknecht aflagde den mundtlige beretning. Regnskab Der...