Høring i forbindelse med undersøgelse af behovet for en egentlig SSP-lov

Indledningsvist vil Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takke for muligheden for at blive inddraget i processen omkring den indledende undersøgelse af behovet for en egentlig SSP-lov. Det har ikke været muligt for BKF at komme med en bred og tilbundsgående analyse og svar til spørgsmålene. Ministeriets spørgsmål har været drøftet i vores landsdækkende børne- og familienetværk, […]