Anbragte børns skolegang – resultater fra partnerskaber


Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har siden oktober 2013 gennemført et satspuljeprojekt, der skal styrke kvaliteten af anbragte børns undervisning. I forbindelse med projektet er der bl.a. gennemført partnerskaber mellem interne skoler på anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud for anbragte børn.

Resultater og erfaringer fra fire af disse partnerskaber er opsamlet på en film (14 min.), der er målrettet skolechefer og -konsulenter.

Du kan her se filmen, der blev offentliggjort den 9. november.

Der er desuden samlet nogle erfaringer fra partnerskaberne, som du kan se mere om her

Erfaringsopsamlingen vil blive yderligere udbygget i perioden frem mod årsskiftet.