Dagtilbudsnetværket og landsbestyrelsen har drøftet arbejdsplanen for netværket og nedenstående fem punkter vil i 2013 være netværkets primære fokus for deres arbejde.

 

1. Ny Nordisk skole

Som opfølgning på Børne- og Undervisningsministeriets udspil omkring Ny Nordisk Skole (og dagtilbud) ønsker netværket at sætte fokus på det arbejde der kommer til at foregå omkring ”Ny Nordisk” særligt med fokus på, hvad der kan være af udfordringer for deltagelsen indenfor dagtilbud.

 

2. Udviklingsprogrammet for dagtilbud

Ministeriet for Børn og Undervisning kommer til foråret med et udspil i forhold til Udviklingsprogrammet. Netværket ønsker konstruktivt at bidrage med viden og indsigt, så programmet giver mest mening for de enkelte dagtilbud.

 

3. Dagplejen

Flere kommuner er i gang med at afvikle adskillige dagplejere, derfor sætter netværket fokus på, hvordan dagplejen kan revitaliseres inden for de givne rammer. Særligt fokuserer netværket på, hvordan efteruddannelse og i det hele taget kompetenceudvikling af området kan højne kvaliteten. Organisering og struktur for dagplejen drøftes, og der udarbejdes en oversigt over forskellige modeller til inspiration for kommunerne.

 

4. Pædagoguddannelsen

BKF har en forventning om, at Regeringen i løbet af 2013 forslår en revidering af pædagoguddannelsen. Netværket vil med baggrund i det tidligere udarbejdet holdningsnotat, forsøge at påvirke regerings revidering af uddannelsen.

 

5. Private dagtilbud

Netværker ønsker at sætte fokus på de udfordringer de private dagtilbud giver i de enkelte kommuner, herunder kvaliteten og kapaciteten.

 

Møder i netværket for 2013:

17. januar: Møde i København med Ministeriet for Børn og Undervisning samt KL

 Maj/Juni: endnu uafklaret

 19. september: Møde i København, møde med MBU og KL

 13. november: Møde i Nyborg – i forbindelse med Årsmødet

 

Ellers mødes netværket med Ministeriet, KL, EVA, mv. ved invitationer og efter behov.