Det seneste år har budt på mange interessante faglige udfordringer for Børne- og Kulturchefforeningen. Vi har som forening deltaget i mangt og meget, og vi er derfor glade for at kunne præsentere den skriftlige årsberetning.

Her beretter vi om foreningens holdninger til de temaer, som har været i fokus det forgangne år.

Det er ikke minutiøs gennemgang af årets aktiviteter, men en snarere en gennemgang af foreningens holdninger.

Læse årsberetningen her