Regeringen er i fuld gang med at forhandle en ny folkeskolereform på plads og BKF er med i det sideløbende arbejde i partnerskabet for folkeskolen.

Børne- og Kulturchefforeningen har længe talt for at oprette et partnerskab omkring folkeskolen, da foreningen ser et partnerskab mellem alle skolens interessenter er den bedste vej mod en faglig stærkere folkeskole, som giver bedre muligheder for alle børn.

Foreningen har deltaget på alle møder i partnerskabet og er i løbende dialog med Ministeriet for Børn og Undervisning, KL og andre centrale aktører omkring den kommende folkeskolereform.

Her på siden kan du følge med i foreningens arbejde med folkeskolereformen.

 

KL har oprettet et reform sekretariat samt oprettet en rådgivningsgruppe og 7 arbejdsgrupper. BKFs medlemmer er repræsentaret i mange af de arbejdsgrupper. På KLs hjemmeside, kan du finde en oversigt over, hvem der sidder i hvilke arbejdsgrupper

 

Neden for finder du en samlet oversigt over holdnings og arbejdsdokumenter udgivet af BKF i forbindelse med vores arbejde med folkeskolereformen.

Arbejdsdokumenter i forbindelse møder i partnerskabet

21. februar 2013: Foreningens oplæg om, hvordan få klare mål og et styrket grundlag for opfølgning kan styrke undervisningen og skabe et fagligt løft

10. maj 2012: Tema En folkeskole, der giver lyst til og forudsætninger for videre uddannelse

13. april 2012: Tema En lærende folkeskole: Læs foreningens bud på, hvordan undervisningen kan bygge på forskaning samt udviklingen af en evaluerinskultur

29. – 30. marts 2012: Første møde i partnerskabet: læs foreningens fokusområdet for arbejdet i partneskabet

BKFs holdningsnotat om folkeskolen