Formanden for Børne- og Kulturchefforeningen, Jan Henriksen, stopper som formand for foreningen. Beslutningen sker efter eget ønske af hensyn til foreningens videre arbejde.

Jan Henriksen har været medlem af foreningens bestyrelse i en årrække, hvor de sidste to år har været som formand.

De to næstformænd i foreningen Ane Stallknecht, fagcenterchef i Kalundborg Kommune, og Pernille Halberg Salamon, vicekommunaldirektør i Hørsholm Kommune, overtager formandsopgaverne indtil videre.