Hvordan arbejder vi nu med mål i folkeskolen?
I Børne- og Kulturchefforeningen, BKF, undrer vi os over den nye aftale om øget frihed om Fælles Mål i folkeskolen, hvor videns- og færdighedsmålene gøres vejledende fremfor at være obligatoriske. Vi er altid glade for at lette på kontrollen, men vi må ikke slippe de gode intentioner i målene.

Ja tak til mindre kontrol, men glem ikke hvad der virker
”Vi støtter generelt forenklinger i lovgivningen om folkeskolen, men vi er bekymrede for, om den nye aftale reelt vil svække den udvikling, som vi er godt i gang med i folkeskolen. Vi ved at systematisk feedback til elever og forældre om elevernes progression og udfordringer, virker når vi skal øges elevernes faglighed. Når der så nu sættes spørgsmålstegn ved den grundlæggende præmis for arbejdet med læringsmål, så udfordres alle de igangværende processer. På hvilket niveau og i hvilket omfang skal der nu følges op på målene, gives feedback til eleverne og information til forældrene om deres børns progression i læring? Hvilke rammer skal man lokalt have for lærernes arbejde med mål, det er vigtige spørgsmål vi skal forholde os til, for at sikre elevernes fortsatte faglige udvikling?” udtaler Børne- og Kulturchefforeningens formand, Jan Henriksen.
Kommuner og folkeskoler landet over har siden skolereformens vedtagelse arbejdet hårdt for at realisere en folkeskole, hvor fokus er på elevernes læring. Vi har arbejdet på at opfylde de klart definerede mål for alle elever, og på at nedbryde de centralt fastsatte videns- og færdighedsmål til konkrete læringsmål for eleverne. Hertil kommer at alle er i gang med at indføre de nye digitale læringsplatforme, hvor lærere og elever planlægger og evaluerer med udgangspunkt i målene.
Folkeskolen er bygget op om læringsmål
I Danmark har vi ikke faste læreplaner, et curriculum, for undervisningen i folkeskolen. Der er plads til den professionelle vurdering i forhold til elevgruppen. Til gengæld har vi mål for elevernes læring, som lærerne bruger som retningslinjer for deres planlægning og for arbejdet med feedback til eleverne og evaluering af resultater og processer. BKF er derfor bekymret for, om den nye aftale kan få negativ betydning for elevernes læring, fordi der bliver en mindre systematisk tilgang til arbejdet med mål, feedback og evaluering.

Tag en dialog med folkeskolens parter
Børne- og Kulturchefforeningen opfordrer undervisningsministeren til snarest muligt igangsætte en dialog med kommunerne og de øvrige centrale parter om folkeskolen om, hvordan den nye aftale skal gennemføres og hvilke konsekvenser den har for skolernes arbejde med læringsmål, feedback, evaluering og brugen af digital læringsplatform. Det er af meget stor betydning, at der ikke skabes mere uro og usikkerhed om, hvordan der lokalt og nationalt arbejdes med elevernes læring. Det har folkeskolen, eleverne, medarbejderne og ledelserne ikke fortjent og ikke brug for.