Børneinddragelse i sagsbehandlingen


Børne- og Kulturchefforeningen har givet input til anbefalinger om børneinddragelse i sagsbehandlingen

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) har sammen med de øvrige repræsentanter i Partnerskab om Børnene Først udarbejdet syv anbefalinger om børneinddragelse, der skal sikre, at børn og unge bliver aktører i deres eget liv og i deres egen sag på det børnesociale område.

Anbefalingerne er særligt målrettet jer, der arbejder på myndighedsområdet i kommunerne – både ledere og medarbejdere. For hver anbefaling er der også et praksiseksempel til inspiration. Anbefalingerne og praksiseksemplerne kan læses her.

BKF har været inddraget hele vejen i processen med anbefalingerne, som en del af Partnerskabet om Børnene Først. BKF har særligt været optaget af, at Laura Lundys model for børne- og ungeinddragelse var en del af anbefalingerne. BKF er repræsenteret ved Helle Støve og Tine Vesterby Sørensen fra Børne- og Familienetværket. Vi er glade for at blive så godt inddraget og hørt, og vi er glade for, at der er blevet lyttet til vores anbefalinger om, at der ikke skal måles på børnesager fra 2024 i Ankestyrelsens Børnesagsbarometer 2025. Det er med til at give den arbejdsro og tid til implementering, som dette vigtige felt har brug for, og som er afgørende for, om vi kan lykkes godt med opgaven. Det er en forandring af hele vores måde at arbejde med børn og unge på. BKF mener, at det er virkelig godt for børnene med det nye børnesyn, og at de bliver inddraget løbende fremfor i alle mulige processuelle krav.

Arbejdet i partnerskabet fortsætter, og vi har fortsat fokus på børnene og at kvalificere det videre arbejde gennem BKFs store faglige viden i en virkelighedsnær kontekst og med respekt for de politiske rammer, som Børnene Først og Barnets Lov skal implementeres under.