I dag kan du læse Børne- og Kulturchefforeningens indlæg i den fælles debat i Danske Kommuner mellem, Danske Skoleelever, Skole og Forældre og Skolelederforeningen.

Næste Skole års succes skal skabes nu, af René G. Nielsen, formand for BKF

Næste års succes i folkeskolen skal skabes nu. Det er den gode planlægning om rammer og vilkår, og den klare vision og forventningsafstemning imellem forvaltning og skole, der sikrer fundamentet for den gode og varierede skoledag.
Læs hele indlægget

Læs debattens tre andre indlæg:

Skolereformen vi er godt på vej, af Claus Hjortdal, formand for Skolederforeningen

Den kendte teoretiker i forandringsledelse John Kotter anslår, at en forandring tager 8 år at gennemføre. Og folkeskolereformen er en ambitiøs en af slagsen. Så, når vi allerede i slutningen af år 2 med reformen kan se, at vi er godt på vej – så er det rigtig flot.
Læs hele indlægget

Ret fokus på formålet med skolen, af Mette With Hagen, formand for Skole og forældre

Skolebestyrelserne har travlt, rigtigt travlt. Skolestrukturændringer, implementering af lærings- og kommunikationsplatform, inklusion og ikke mindst implementering af folkeskolereformen fylder meget på dagsorden i landets skolebestyrelser. Dertil skal lægges en meget stram økonomi, som ikke giver meget plads til store projekter og lange implementeringsprocesser.
Læse hele indlægget

Sammen udvikler vi det gode skoleliv, af Jens Vase, Formand for Danske Skoleelever

Intentionerne i reformen med at alle elever skal blive så dygtige som de kan, at mindske betydningen af social baggrund og styrke tilliden og trivslen er fornemme og gode. Det kan alle blive enige om.
Læs hele indlægget