Børne- og Kulturchefforeningens kommentar til regeringens pulje til løft af fagligt svage elever

Som ansvarlige chefer for landets folkeskoler, undrer det os, at regeringen vælger at fokusere på individuelle skoleprojekter frem for en samlet strategisk indsats. At give en økonomisk motivation, for at igangsætte en positiv udvikling er i udgangspunktet en logisk løsning, men en noget reaktiv til gang til udvikling af skolerne. Hvad sker der, hvis ikke skolerne kan honorere kravene, der udløser økonomisk støtte fra puljen? 

Derfor er det vigtigt, at vi i kommunerne ikke at lader os forblænde af muligheden for måske at opnå midler til en enkelt skole, men fortsat ser på en samlet lokal strategi for et fagligt løft af alle eleverne. Alt andet lige, så er vi overbevist om, at det lokale kendskab til skolernes behov og muligheder overstiger den statslige indsigt.

Når skoler lykkedes med, at løfte elevernes faglighed, så sker det oftest på baggrund af en samlet strategisk indsats fra lærer, skoleleder, forvaltning og lokal politikere og ikke mindst elever og forældre. Uden opbakning hele vejen rundt er det svært at lykkes med et samlet løft af alle leverne på den enkelte skole.

Vi er ikke i tvivl om, at alle skoler arbejder fokuseret med at løfte elevernes niveau uanset deres udgangspunkt. Derfor synes vi også det ville have været mere interessant, hvis denne pulje penge til løft af de svageste elevers faglighed også blev brugt på at udbrede viden og læring, således at det kan blive et samlet løft til alle landets skoler.

For arbejdet med at løfte eleverne skal gerne fortsætte længe efter de tre omgange puljepenge er blevet udbetalt. Derfor skal vi se på de langsigtede løsninger og succeser.