Foreningens formand Eik Møller er blevet valgt som ny  kommunaldirektør i Ballerup Kommune. Fra BKF skal lyde et stort tillykke med det nye job. I BKF ved vi, at Ballerup Kommune har truffet et rigtigt godt valg.

Det betyder imidlertid også, at vi skal have ny formand for foreningen. Vores vedtægter siger ikke noget præcist om denne situation. Derfor vil bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. 6. marts beslutte sig for en ny konstituering frem til generalforsamlingen d. 12. november, hvor der vil blive valgt ny formand.

På samme møde indtræder 1. suppleant Jan Henriksen, Middelfart Kommune, som nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen vil gerne sige tak til  Eik Møller for samarbejdet og den store indsats først som bestyrelsesmedlem, siden som formand for skolenetværket og senest som formand.

Eik Møller har ydet en kæmpe indsats for BKF, hvor hans engagement og indsigt har givet stor respekt for ham som formand og for BKF. Det betyder, at BKF er en interessant samarbejdspartner, som mange andre aktører på børne- og kulturområderne søger samarbejde med.

Det er en position, som foreningen er stolt af og ydmyg overfor. Det er en position, som hviler på mange kompetente chefers og direktørers arbejde i foreningen, og som Eik har brugt rigtigt godt i sit udadvendte arbejde med BKF’s mange samarbejdspartnere.

Vi ønsker Eik Møller held og lykke fremover som ny kommunaldirektør i Ballerup Kommune.

 

Venlig hilsen

Børne- og Kulturchefforeningens bestyrelse