På Børne- og Kulturchefforeningens generalforsamling d. 14. november, blev Eik Møller valgt som ny formand for foreningen.

Tldigere formand Flemming Olsen valgte ikke at genopstille efter hans valgperiode ophørte.

Foreningens nye formand Eik Møller er direktør i Ballerup Kommune og har været en del af be­sty­relsen i snart 3 år.

Han har de seneste år ydet en stor indsats som formand for foreningens Skolenetværk. Her har han løftet en ekstraordinær indsats i forhold til forberedelse og implementering af den nye folkeskolereform.

Flemming Olsen genopstillede og blev valgt som almindligt medlem af foreningen.

Næstformand Anders-Peter Østergaard valgte ikke at genopstille til foreningens bestyrelse. Istedet blev René G. Nielsen, dirketør i Langelands Kommune valgt ind i bestyrelsen.