Ny rapport om samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelsen fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, hvad vi i BKF længe har vidst; ledelse er en hold sport, og godt samarbejde har afgørende betydning for elevernes udvikling og trivsel.

EVA har undersøgt samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelsens samarbejde om at understøtte elevernes læring og trivsel i folkeskolen.

Rapporten viser samarbejdet mellem skolelederne og forvaltningerne har en afgørende betydning for udviklingen af elevernes læring og trivsel.

”Vi har længe vidst at god ledelse er en hold sport, og vi er glade for, at vi nu har forskningens udtalelse som understøtter, det vi ved fra praksis, nemlig at forvaltningen  i høj grad er med til at understøtte skoledelsernes arbejde med at styrke elevernes læring og trivsel. ”, udtaler Jan Henriksen.

Det er en interessant rapport, som kan bruges til at blive klogere på, hvor udfordringerne kan ligge i samarbejdet mellem forvaltningen og skolelederne.

Særligt i forhold til inddragelse af data og i databearbejdning peger rapporten på en række centrale udfordringer. Her viser rapporten, at der kan være en kompetenceudfordring i forhold til at kunne analysere de nye data og få dem bearbejdet på en sådan måde, så de kan indgå relevant i udviklingsarbejdet.

Som den eneste forening i Danmark som arbejder for at give alle børn og unge de bedste forudsætninger for et godt liv, arbejde vi videre med at skabe  rammerne for, at der fortsat bliver et godt og solidt samarbejde, for nu har vi mere viden om hvad der skal til.

Du kan læse mere om rapporten her.