Følg BKF på LinkedIn


Anbragte børn skal også kunne glæde sig til at blive 18 år, uden at bekymre sig om, hvad der så skal ske. Det var en af pointerne i dagens debat, da Ane Stallknecht debatterede tidlig indsats og anbragtes børn og unge.

Følge med på LinkedIn i vores deltagelse og pointer fra vores debatter på Folkemødet.