Anbragte børn skal også kunne glæde sig til at blive 18 år, uden at bekymre sig om, hvad der så skal ske. Det var en af pointerne i dagens debat, da Ane Stallknecht debatterede tidlig indsats og anbragtes børn og unge.

Følge med på LinkedIn i vores deltagelse og pointer fra vores debatter på Folkemødet.