Forandringer starter med god ledelse

Kære skoleledere, skolechefer og direktører med ansvar for folkeskolen

Download  brevet fra BKF og Skolelederforeningen – Forandringer starter med god ledelse

Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen vil med dette brev i fællesskab udtrykke vores store anerkendelse og opbakning, som alle yder i forhold til implementeringen af folkeskolereformen. Formålet med fællesbrevet er at understrege betydningen af, at vi står sammen om ansvaret. Der er mange ydre faktorer, der medvirker til et øget pres på skoleledelserne. Vi har alle brug for, at skoleledelserne lykkes.

Vi ved, at der i kommunerne og på skolerne arbejdes hårdt for at indfri de mange nye mål i forhold til rammerne for lærernes arbejdstid, opgaven med inklusion og implementering af folkeskolereformen. Hertil kommer kommunale skolestrukturprocesser. Skoleledelsen på de enkelte skoler står med de konkrete forandringsprocesser samtidig med, at de tilknyttede driftsopgaver skal håndteres – dermed står skoleledelsen med et stort ansvar og en omfattende opgave. Netop nu er det derfor særligt vigtigt, at der er opmærksomhed og opbakning til skoleledelsen. Dialog om roller, rammer, opgaver og vilkår er væsentlig for at sikre den fornødne ledelseskraft.

God ledelse er en holdpræstation som kræver, at der arbejdes samme vej i hele ledelseskæden. Et løbende og dialogbaseret samarbejde mellem forvaltning og skoleledelse er afgørende for at sikre en god folkeskole. Det handler om at bygge bro om den fælles retning.

Folkeskolereformen i Danmark er inspireret af skoleudviklingsprocessen i Ontario, Canada. Vi hæfter os ved, at en vigtig metode til succes i Ontario var et stort fokus på ”support” – på opbakning, anerkendelse, hjælp og støtte. Vi er enige om at prioritere en kommunikation om, at vi nok skal lykkes. Vi anerkender, at der naturligvis er begyndervanskeligheder, fejl og mangler. Og vi arbejder sammen om at håndtere det.

Store forandringsprocesser – som dem vi ser i folkeskolen nu – vil ofte generere modstand og usikkerhed, hvilket kan gøre ledelsesopgaven tung og vanskelig. Det er derfor nu særlig brug for, at vi hjælper hinanden og er opmærksomme på, at den enkelte leder ikke står alene med udfordringerne. Skoleledelserne skal op­leve, at der er hjælp at hente både i Skolelederforeningen og i vores forvaltninger.

 

Med venlig hilsen

 

Eik Møller                                                                                                Claus Hjortdal

Formand af BKF                                                                                    Formand i Skolelederforeningen